Baner alt2 baerekraft 609 x 200 px

Bärkraft

Projektet ska bidra till att utveckla ett mer hållbart näringsliv i de deltagande regionerna. Både på norsk och svensk sida sker ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling inom deltagande kommuner och i besöksnäringen.

Hållbara produkter skall göras säljbara och redo för lansering på exportmarknaden. Projektet skall vidare bidra till en ökad kunskapsnivå kopplat till vad hållbar utveckling innebär. Tema som natur, miljö- och klimatpåverkan, samspelet mellan näringsliv och lokalsamhälle och näringens ekonomiska mervärde kommer att vara centralt.

Affisch Barkraft 2019 2

‹ Tillbaka