Klimatkänslighetsindex för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Projektet undersökte klimatförändringens effekter på världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess unika värden för att kunna ta fram lämpliga åtgärder för att motverka dessa.

Höga Kustens branta kustlandskap och Kvarkens låglänta skärgård visar på ett världsunikt sätt hur de geologiska processerna, istiden, landhöjningen och havet under tusentals år har format och fortfarande formar landskapet, växt- och djurlivet och hela vår livsmiljö. Sverige och Finland ska i projektet Klimatkänslighet för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård undersöka klimatförändringens effekter på världsarvet och dess unika värden för att kunna ta fram lämpliga åtgärder för att motverka dessa.

CVI plansch

‹ Tillbaka