mink terje kolaas0400

FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

Mink var ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa.

Minken var ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predationen av mink hade lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum av inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, inklusive inom Botnia-Atlantica-området. Minken utgjorde ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i näringsrika våtmarker och skärgårdar.

Projektets huvudsakliga mål var att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de områden av Botnia-Atlantica där minken var mest utsatt. Detta inkluderade havs- och kustområdena samt de viktigaste rinnande vattendragen, inklusive näringsrika våtmarker knutna till vattendragen. Det nya förvaltningssystemet var lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet innebar insatser i varje biologiskt möjligt område där minken fanns och syftade till att funktionellt utrota arten inom dessa områden.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Miljødirektoratet (NO), Svenska Jägareförbundet (SE), Länsstyrelsen i Västerbottens län (SE), Forststyrelsen (FI), Kvarkenrådet (FI)

 

Affisch FAMNA ver 3

‹ Tillbaka