mink terje kolaas0400

FAMNA, Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

Mink är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa. Projektets huvudsakliga mål är att ha etablerat ett st

Mink är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, bl.a. inom Botnia- Atlanticaområdet. Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar.

Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området, d.v.s i havs- och kustområdena samt i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna. Vårt nya förvaltningssystem är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde och leder till funktionell utrotning av arten inom området.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Miljødirektoratet (NO), Svenska Jägareförbundet (SE), Länsstyrelsen i Västerbottens län (SE), Forststyrelsen (FI), Kvarkenrådet (FI)

 

Affisch FAMNA ver 3

‹ Tillbaka