ECOnnect banner 609x200px

ECOnnect

Projektets mål är att producera en konkret och heltäckande framtidsprognos som beskriver Botnia-Atlantica-regionens framtida havsnatur, för att på så vis förbättra och effektivera både samhällsplanering och klimatarbetet i regionen.

Projektets mål är att producera en konkret och heltäckande framtidsprognos som beskriver Botnia-Atlantica-regionens framtida havsnatur, för att på så vis förbättra och effektivera både samhällsplanering och klimatarbetet i regionen.

Klimatförändringen påverkar centrala egenskaper för regionens havsområde och leda till förändringar i t.ex. salthalt, siktdjup, istäcke, näringsbelastning och havsvattenstånd, vilket i sin tur påverkar de arter och de naturtyper som finns i området. Resultaten ger en konkret bild av framtidens undervattensnatur möjliggör de både en direkt jämförelse mellan nuläget och framtiden (2020 vs. 2120). Resultaten möjliggör därtill en närmare analys av orsakerna bakom förändringarna, som en direkt följd av att de nya digitala metoderna baserar sig på klimatförändringseffekterna beskrivna i siffror.

 

ECOnnect plansch

‹ Tillbaka