Cleantech banner NY version

Cleantech Kvarken

Projektet stärkte förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Projektbeskrivning

Cleantech Kvarken var ett projekt som syftade till att stärka förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader. Detta skedde genom att etablera gränsöverskridande samarbete mellan städer, kommuner och kommunägda bolag, öka samarbetet mellan cleantech-företagen i regionerna, genomföra gemensamma exportinitiativ till marknader inom och utanför Norden samt genom att attrahera företagsetableringar till regionerna.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Örnsköldsviks kommun (SE), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Vasa stad (FI), Umeå kommun (SE), Umeå energi AB (SE)

Skarmklipp Cleantech affisch

‹ Tillbaka