BID4E banner

Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Projektets mål är att öka den internationella konkurrenskraften i regionala SMF genom att öka deras möjligheter att skapa internationell affärs- och innovationsutveckling, utnyttja digitalisering och få en kritisk massa i gränsöverskridande partnerskap.

Det problem som BID4E-projektet syftar till att lösa är att många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Konsekvenserna av detta problem är allvarliga, eftersom dessa små och medelstora företag vanligtvis har en begränsad hemmamarknad. De måste därför kunna hantera konkurrensen och de förändringar som digitaliseringen orsakar i den globala affärsverksamheten för att kunna bevara och helst utöka sina marknader internationellt.

 

BID4E affisch FINAL

 

‹ Tillbaka