BBI - Bothnia Business Innovation

Projektet bygger ett gränsöverskridande business-to-business nätverk för små och medelstora företag i den tillverkande industrin där företagen tillsammans kan utveckla affärskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser.

För att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i programområdets tillverkande industri kommer projektet att bygga ett gränsöverskridande business-to business nätverk där företagen tillsammans kan utveckla businesskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser. Akademierna fungerar som en innovationsmotor som driver utvecklingen och ger en stabil grund för ett hållbart nätverk. Projektet utför också demonstratorer hos deltagande företag för att visa hur gränsöverskridande samarbete kan leda till nya affärsmodeller och -samarbeten.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Umeå Universitet (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Centria yrkeshögskola (FI), Vilhelmina kommun (SE)

 

Screenshot BBI

‹ Tillbaka