KvarkenSpaceEco - New Space Digital Economy Innovation Center

KvarkenSpaceEco verkställer en struktur för säkerställandet av långvarig ekonomisk utveckling inom rymdindustri, -ekonomi och innovation i regionen. Centrets främsta mål är att stödja regionala företag i att utveckla sina möjligheter att delta i affärsver

För att hjälpa regionen att ta en andel i dessa nya ekonomiska aktiviteter kommer centret att säkra att en förståelse för den senaste tekniken finns tillgänglig, samt förmågan att genomföra och använda dem. Centret kommer att dela med sig av kunskap och genomföra demonstrationsprojekt för att få de regionala företagen till den nivå som krävs för att självständigt hantera sina egna rymdsamhörande affärsverksamheter.

KSE Poster

‹ Back