Välkommen till Botnia-Atlantica!

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.

Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).  Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.

 

"Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav".

Map CMYK

Botnia-Atlantica 2007-2013:

botnia atlantica logo 2008 2