Extern Intern Extern Intern
Logga in   |   Webbkarta

 

Det finns fortfarande möjligheter att starta upp mindre projekt!

Det finns fortfarande medel kvar att söka från programmet. Söker ni mindre projekt på maximalt 30 000 € i EU-andel kan ni skicka in era ansökningar så snart de är klara. Ansökningarna kommer att behandlas av programadministrationen löpande. Ligger er ansökan på mer än 30 000 € i EU-andel kommer projektet att skickas till Styrkommittén för skriftlig procedur innan beslut kan tas. Projekt som startas upp har stoppdatum oktober 2014. 

För mer information, kontakta våra handläggare.


Gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland och Norge genom Botnia-Atlanticaprogrammet

Målet för Botnia-Atlanticaprogrammet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling.

Botnia-Atlanticaprogrammet finansierar projektverksamhet mellan regioner i Norge, Sverige och Finland. De regioner som ingår i programmet är landskapen Mellersta Österbotten, Satakunta och Österbotten i Finland, Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. Dessutom medverkar landskapet Södra Österbotten i Finland och de delar av Gävleborgs län i Sverige som inte utgörs av Nordanstig.

Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stöda samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för Strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete. Europeiskt territoriellt samarbete kallas också Interreg IV.

 

 EU