Extern Intern Extern Intern
Logga in   |   Webbkarta

 

 

Har ni en projektidé ni önskar diskutera med programsekretariatet?

Önskar ni få synpunkter på er projektidé kan ni fylla i blanketten till höger och skicka den till någon av handläggarna (se under Kontakter) eller till info@botnia-atlantica.eu

Observera att projektidéer som inkommer INTE diarieförs och inte heller räknas som ett inkommet ärende förrän den kompletta ansökan inkommit via det elektroniska datastystemet som lanseras 15 januari.

Uppstartskonferens för Botnia-Atlantica 2014-2020 genomförd!

Onsdag 10 december samlades dryga 190 personer från Sverige, Finland och Norge för det nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. Under den två dagar långa konferensen presentareades Botnia-Atlantica 2014-2020 samt de förändringar och förväntningar som präglar den nya programperioden. Deltagarna fick också ta del av projektexempel från tidigare programperioder och värdefulla råd för både partnerskapsuppbyggande och projektplanering. Inspiration för gränsöverskridande arbete och effektiv kommunikation av resultat knöt samman konferensens centrala teman.  

Material och presentationer från konferensen finns tillgängligt här till höger.

Programadministrationen tackar för det stora intresset för uppstartskonferensen och det nya programmet! 

För att i efterhand se konferensen via streaming, Se filmen här


Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stödja samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för Strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete. Europeiskt territoriellt samarbete kallas också Interreg.

 

 EU   

Projektidé till sekretariatet [834 kB]

 

Presentationer från 
uppstartskonferensen

10 december:

 Umeå 2014, Fredrik Lindegren [15741 kB]

 Gränsen genom historien, Martin Hårdstedt [1904 kB]

 Gränsöverskridande mervärde, Jenny Bergkvist [338 kB]

 Projektplanering, Tommie Helgée [718 kB]

11 december:

 BA-presentation, Rolf Wännström och Ulf Grindgärds [687 kB]

 Storytelling, Jenny Eklund [13527 kB]