Ansökningstider 2016
Kolla upp de nya ansökningstiderna för 2016!
Kom på nätverksträff!
En nätverksträff riktad mot näringsliv ordnas 8 oktober i Karleby.
Ansökningstider 2016
Kolla upp de nya ansökningstiderna för 2016!
Kom på nätverksträff!
En nätverksträff riktad mot näringsliv ordnas 8 oktober i Karleby.
Botnia-Atlantica en del av det europeiska territoriella samarbetet

De territoriella samarbetsprogrammen (Interreg) handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Botnia-Atlanticaprogrammet 2014-2020 är ett av dessa Interreg-program.

Genom Botnia-Atlantica finansierar vi gränsöverskridande projekt mellan Sverige, Finland och Norge.

Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Botnia-Atlanticaprogrammet finansierar projektverksamhet i de tre landskapen Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten i Finland. I Sverige ingår Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. Den norska delen av Botnia-Atlanticaområdet består av Nordland fylke.

"Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav".

Map CMYK

Botnia-Atlantica 2007-2013

Den gamla websidan kan nås genom att klicka på:

botnia atlantica logo 2008 2