Tukikelpoiset kustannukset

Hankkeen kustannuksille tulee olla muusta toiminnasta erillinen kirjanpito ja kustannusten tulee tukipäätöksen mukaan kuulua hankkeen toimintaan. Tukea maksetaan kansallisen valvonnan hyväksymien kustannusten perusteella.

Välittömät kustannukset ovat tukikelpoisia, jos:

 • ne ovat aiheutuneet normaalin toiminnan lisäksi
 • ne on viety tuensaajan kirjanpitoon
 • tuensaaja on maksanut ne
 • ne ovat hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömiä
 • ne liittyvät hankepäätökseen budjetin ja toiminnan osalta
 • ne ovat aiheutuneet hankekauden aikana
 • tuensaaja voi vahvistaa ne vaadituilla asiakirjoilla
 • ne noudattavat julkisen kilpailutuksen tai muita liiketoiminnallisia ehtoja

 

Botnia-Atlantica-ohjelman hankkeet voivat raportoida kustannuksia seuraaville kustannuslajeille:

 • Henkilöstökustannukset
 • Toimisto- ja hallintomenot
 • Matka- ja majoituskustannukset
 • Ulkopuoliset asiantuntija- ja palvelukustannukset
 • Laitemenot
 • Kiinteämääräiset kustannukset (flat rate)

Kustannuslaji Toimisto- ja hallintomenot koskee vain niitä tuensaajia, jotka eivät voi tilittää epäsuoria kuluja. Muiden tuensaajien tulee raportoida toimistotiloihin ja hallintoon liittyvät kulut kustannuslajille Kiinteämääräiset kustannukset, joka lasketaan määrättynä prosenttiosuutena (15 %) tuensaajan henkilöstökustannuksista.

Päivitetty 12.05.2017, Kello 17.58, .