Tasa-arvon integrointi

Botnia-Atlanticassa panostetaan ohjelmakaudella 2014-2020 erityisesti horisontaaliseen kriteeriin tasa-arvo. Hankkeet saavat asiantuntijalta tukea tasa-arvoon liittyvään työhön ja työn tuloksia seurataan koko hankkeen ajan.

Asiantuntijan tuki tasa-arvoon liittyvän työhön sisältää:

Hankekohtaisen valmistelun: Tasa-arvoasiantuntija tutustuu hankkeeseen, valmistelee materiaalia ja räätälöi hankekohtaisia koulutuspanoksia

Peruskoulutuksen: Katsaus tasa-arvon integroimiseen hankkeeseen, sukupuoliteoriaan ja tasa-arvopolitiikkaan. Rahoitusohjelman tasa-arvoa koskevan logiikan kytkeminen hanketasoon. Peruskoulutus tulee järjestää ensimmäisen puolen vuoden aikana ja mielellään hankkeen ensimmäisen kokouksen yhteydessä jolloin kaikki hankekumppanit ovat paikalla.

Yksilöllisen neuvonnan: Tehdään puhelimitse tai sähköpostitse ja voi esimerkiksi liittyä suunnittelun tukemiseen, aktiviteettien toteuttamiseen ja/tai sukupuolen huomioivaan tilastoon.

Tukea aktiviteettisuunnitelmaan: Tasa-arvoon liittyvän työn läpikäynti ja seuranta sekä tukea toteutuksen suunnitteluun.

 

LINKKEJÄ TASA-ARVOON LIITTYVILLE VERKKOSIVUILLE

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) LINKKI

Käytännön tietoa ja työkaluja tasa-arvotyöhön (Ruotsissa) LINKKI (sivu ruotsiksi) 

Pohjoismaiden ministerineuvosto LINKKI

Ruotsin tilastokeskus LINKKI (sivu ruotsiksi)

Tilastokeskus LINKKI

Tiedostot:

Nordic_gender_equality_2015

Nordic-gender-equality-2015.pdf | pdf | 2 MB | Viimeiksi päivitety: 17.03.2016 15:52:34

Päivitetty 15.08.2016, Kello 14.22, .