Tasa-arvon integrointi

Botnia-Atlantica ohjelmassa tehdään lisäponnistus horisontaalisen kriteerin tasa-arvo liittyen kaudella 2014-2020.

Yleisen koulutuksen ohessa, jonka kaikki hankkeet käyvät läpi hankeajan alussa, hankkeet saavat myös lyhyen kurssin tasa-arvon integroinnissa. Hankkeet voivat myös käyttää hankerahoitusta ulkoisten palveluiden ostamiseen tukeakseen tasa-arvon edistämistä hankkeen aikana. Hankkeen tasa-arvon edistämistä tullaan seuraamaan hankkeen aikana seurantaraportoinneissa.

 

LINKKEJÄ TASA-ARVOON LIITTYVILLE VERKKOSIVUILLE

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) LINKKI

Käytännön tietoa ja työkaluja tasa-arvotyöhön (Ruotsissa) LINKKI (sivu ruotsiksi) 

Pohjoismaiden ministerineuvosto LINKKI

Ruotsin tilastokeskus LINKKI (sivu ruotsiksi)

Tilastokeskus LINKKI

Tiedostot:

Nordic_gender_equality_2015

Nordic-gender-equality-2015.pdf | pdf | 2 MB | Viimeiksi päivitety: 17.03.2016 15:52:34

Päivitetty 11.11.2020, Kello 10.48, Sara Sundbaum.