Raportointi ja tuen maksaminen

Tukipäätöksessä hankkeelle ilmoitetaan raportointiaikataulu, josta ilmenee hankkeen raportointikaudet, eli ne ajanjaksot joiden osalta hankkeet raportoivat sekä kustannuksia (talousraportti) että aktiviteetteja (seurantaraportti).

Talousraportti kokoaa kunkin tuensaajan kulut kyseiseltä raportointikaudelta. Jokaisen tuensaajan tulee koota oma talousraportti, jonka kansallinen valvoja tarkastaa. Tarkastuksen jälkeen johtava tuensaaja kokoaa kaikkien tuensaajien hyväksyttyihin kuluihin perustuvan maksatushakemuksen Hallintoviranomaiselle.

Johtava tuensaaja vastaa raportointikautta koskevan seurantaraportin lähettämisestä päätöksessä määritellyn aikataulun mukaisesti. Jokaisen tuensaajan on tarvittaessa koottava seurantaraportti kansalliselle valvojalle. Seurantaraportti on kuvaus raportointikauden aikana toteutuneista aktiviteeteista ja saavutetuista tuloksista. Raportti lähetetään Ohjelmasihteeristöön samanaikaisesti kuin talouraportit jätetään kansalliselle valvojalle. Seurantaraportin tulee olla hyväksytty ennen EU-tuen maksamista.

EU-tuen maksaminen edellyttää, että maksatushakemus ja kaikki kansallisen valvonnan todistukset on jätetty ja, että hankkeelle on maksettu vastinrahoitusta. Maksun saaminen voi kestää 7-8 kuukautta (raportointikauden päättymispäivästä laskettuna).

Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen Min ansökan-palvelussa.

Maksatushakemuksen pikaopas näyttää askel askeleelta mitkä ja miten tiedot tulee täyttää järjestelmään.

Päivitetty 20.06.2018, Kello 11.04, .