Kumppanuussopimus

Kaikkien hankkeiden tulee kirjata yhteinen kumppanuussopimus, jossa määritetään taloushallintoon ja EU-tuen jakamiseen liittyvät vastuut. Johtava tuensaaja vastaa siitä, että kaikki osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.

Kumppanuussopimus voi sisältää seuraavat asiat:

  • Sopimuksen säännöt
  • Hankekumppanuuden roolit ja vastuut
  • Taloushallintoa koskevat määräykset
  • Hankkeen toteutukseen liittyvät asiat

Vinkkejä sopimuksen sisältöön voi saada esimerkiksi Interactin kumppanuussopimusta koskevasta oppaasta.

Päivitetty 26.09.2017, Kello 09.52, .