Hankkeen päättäminen

Hankkeen toiminnan tulee olla päättynyt hankkeen päättymispäivänä, jonka vuoksi hankkeiden tulee varata tarpeeksi aikaa päättämistoimille.

Hankkeen päättymispäivänä tulee toiminnan olla loppuun saatettu, eli kustannusten tulee olla maksettu ja viety kirjanpitoon ja talousasiakirjat tulee jättää kansalliselle valvojalle. Päättymispäivän jälkeen muodostuneet kustannukset Suomalaiseen kansalliseen valvontaan liittyen voi raportoida suoraan viimeisessä Hallintoviranomaiselle lähetettävässä maksatushakemuksessa.

Hankkeen päättymisajankohtana tulee Hallintoviranomaiselle myös jättää koko hankkeen toimintaa kuvaava loppuraportti. Loppuraportissa tulee myös koota indikaattoreiden tulokset. Hankkeessa tuotettua materiaalia voi myös liittää loppuraporttiin.

Päivitetty 15.08.2016, Kello 14.23, .