Yritys yhteistyökumppanina

On toivottavaa, että myös elinkeinoelämä osallistuu hanketoimintaan. Yksityinen yritys voi osallistua hankkeeseen tuensaajana, vastinrahoittajana, hankittuna asiantuntijana, kohderyhmänä tai ohjausryhmän jäsenenä. Jos yksityinen yritys on tuensaajan tai saa muuta taloudellista hyötyä hankkeeseen osallistumalla, tulee valtionavustusta koskevia sääntöjä noudattaa.

Valtionavustus viittaa julkiseen taloudelliseen tukeen, joka suosii yritystä ja vääristää näin ollen kilpailua EU:n sisämarkkinoilla. Valtionavustusta koskeva sääntely kieltää lähtökohtaisesti valtionavustuksen antamisen tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Lisätietoa valtionavustuksesta löytyy hankekäsikirjasta. Tapauksissa joissa yrityksiä tulee osallistumaan hankkeisiin, suosittelemme ottamaan aikaisessa vaiheessa yhteydettä ohjelmasihteeristöön eri yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Päivitetty 22.05.2017, Kello 17.11, .