Valintakriteerit

Hankehakemukset arvioidaan ohjelman Seurantakomitean vahvistaman valintaprosessin perusteella. Valintaprosessi koostuu kahdesta vaiheesta: laadullinen arviointi kolmeen kriteeriin perustuen ja hakemuksen vertailu ohjelman valintakriteereihin.

Hankehakemuksen laatu arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavien kriteereiden osalta: 

1. Miten hyvin hanke edistää erityistavoitteen saavuttamista

2. Hankkeen tulosten laatu

3. Kumppanuuden laatu

Hankkeen tulee saada vähintään 3 pistettä jokaisesta kriteeristä tullakseen hyväksytyksi.  

 

Toisessa vaiheessa hankkeet arvioidaan valintakriteereiden perusteella:

  • Rajat ylittävä lisäarvo

  • Yhteinen vastuu hankkeesta

  • Pysyvät tulokset

  • Tulossuuntautuneisuus

  • EU:n Itämeren alueen strategia

  • Laajemmassa asiayhteydessä levitettävät tulokset

  • Elinkeinoelämän osallisuus hankkeen toteutuksessa

  • Horisontaaliset kriteerit kasvun työkaluna

Päivitetty 24.05.2016, Kello 13.41, .