Ulkopuolinen arviointi iso hankkeet

Jos hanke saa EU-tukea vähintään 1 M€, hankkeessa on varattava rahaa ulkoista arviointia varten. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteutusta, hankkeen antamia tuloksia ja vaikutuksia sekä sitä, miten hanke edistää ohjelmatavoitteen toteutumista. Hankearviointi voi osaltaan edistää hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Tämä kustannus pitää budjetoida kustannuslajissa Ulkopuoliset asiantuntija- ja palvelukustannukset.

LUE LISÄÄ

Päivitetty 12.06.2017, Kello 10.41, .