Rahoitus

Hankkeelle voidaan myöntää 60 % EU-rahoitusta. Hankkeella tulee tämän lisäksi olla julkista ja/tai yksityistä vastinrahoitusta hankkeeseen osallistuvista maista.  

Huomioi, että ainoastaan tuensaajan palkkakulut voivat toimia vastinrahoituksena. Toimijat, jotka eivät ole tuensaajia, voivat vain osallistua käteisrahoituksella.

Norjalaiset partnerit voivat hakea valtiollista IR-rahoitusta. IR-rahoitusta voi saada 50 % hankkeen kuluista ja tämän lisäksi hanke voi saada enintään 25 % alueellista vastinrahoitusta. Molempia rahoitusosuuksia hallinnoi Nordland Fylkeskommune.

Suomessa ja Ruotsissa tuki maksetaan jälkikäteen tilintarkastajan hyväksymien kulujen perusteella. Maksu suoritetaan hankkeen johtavalle tuensaajalle joka vastaa rahoituksen maksamisesta muille tuensaajille.

Norjassa tukea maksetaan vain hankeen norjalaiselle omistajalle. Omistaja kokoaa raportin omista ja muiden norjalaisten partnerien kustannuksista.      

Päivitetty 02.02.2016, Kello 21.50, .