Mikä on hanke?

Hankkeen tulee keskittyä muutamaan, toisiaan täydentävään aktiviteettiin. Hankkeen sisällön tulee vastata ohjelman tavoitteita ja noudattaa aktiviteettien, tavoitekuvauksen ja vaikutusten välillä kulkevaa punaista lankaa. Hankkeen tulee myös olla sisällöltään kohdistettu, selkeästi muusta toiminnasta erotettu ja se on toteutettava määrätyn ajan (enintään kolmen vuoden) puitteissa.

Botnia-Atlantica-ohjelmassa toteutettavan hankkeen on täytettävät seuraavat muodolliset kriteerit:

  • Hankkeessa on oltava hankeosapuolia vähintään kahdesta maasta

  • Hankkeelle on myönnetty vastinrahoitusta

  • Kumppanit ovat yhdessä suunnitelleet hankkeen joka sisältää toimintaa kaikissa osallistuvissa maissa. Tämän lisäksi hankkeella on (vaaditaan vähintään yksi seuraavista):     

  • Henkilöstöä kaikissa osallistuvissa maissa

  • Rahoitusta kaikista osallistuvista maista

Jos hanke täyttää yllä olevat kriteerit, on seuraava askel laatia korkeatasoinen hakemus. Huomioi, että hankkeen sisällön tulee edistää kyseisen erityistavoitteen toteutumista!

Päivitetty 02.02.2016, Kello 21.47, .