Kumppanuus

Kumppanuus on hankkeen perusta. Valitse mielellään mukaan kumppaneita eri alueilta ja erilaisin hankekokemuksin monipuolisen osaamisen varmistamiseksi. Kaikkien kumppaneiden tulee osallistua hankkeen suunnitteluun, jotta hankkeesta tulee yhteinen ja kaikki tuntevat sekä omistajuutta että vastuuta tulosten jatkumisesta hankkeen päätyttyä. Botnia-Atlantica-ohjelmassa hankkeessa tulee olla kumppaneita vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta kolmesta maasta, eli kumppanuuden tulee olla rajat ylittävä.         

On tärkeää, että kumppaneilla on yhteinen käsitys yhteistyöstä. Maiden rajojen yli tehtävälle yhteistyölle voidaan määrittää kolme eri tasoa. Hankkeiden kannattaa tavoitella oikeanpuolista syvempää yhteistyömuotoa, sillä se johtaa useimmiten pysyvien tulosten saavuttamiseen. Lisää tietoa eri tasojen yhteydestä tuloksiin löytyy hankekäsikirjasta.

Samarbetsnivaer FI

 

Hankkeella on johtava tuensaaja, yksi tai useampi tuensaaja ja/tai norjalaisia partnereita. Hankkeella tulee myös olla ohjausryhmä.

Johtavalla tuensaajalla on päävastuu hankkeesta esimerkiksi talousraportointia koskien. EU-rahoitusosuus maksetaan johtavalle tuensaajalle, joka myös vastaa hankkeen toteuttamisesta suunnitelmien mukaisesti.

Tuensaaja on partneri joka vastaanottaa EU-rahoitusta ja toteuttaa hankkeessa sovittuja aktiviteetteja. Tuensaajalla tulee olla oma hankekirjanpito, jonka tarkistaa kansallinen valvoja (tilintarkastaja).

Norjalainen partneri ei voi olla johtava tuensaaja, koska norjaan ei makseta EU-rahoitusta. Norjalaiset partnerit osallistuvat hankkeen toteutukseen omalla budjetillaan. Norjalaisilla partnereilla tulee aina olla norjalainen hankejohtaja, joka vastaa norjalaisille rahoittajille.

Hankkeella tulee olla ohjausryhmä, joka päättää hankkeen toteutuksen suurista linjoista. Ohjausryhmä valvoo, että aktiviteetit ovat linjassa hankkeen tavoitteiden kanssa ja edesauttaa hankkeen loppuun saattamista aikarajojen puitteissa.    

Päivitetty 22.05.2017, Kello 17.19, .