Horisontaaliset kriteerit

Kaikkien hankkeiden tulee integroida horisontaaliset kriteerit kestävä kehitys, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän torjuminen sekä tasa-arvo omaan toimintaansa. Horisontaalisten kriteerien integrointi tarkoittaa, että kriteerit huomioidaan hankkeen toiminnan suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan.  

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen parissa työskentely tarkoittaa, että hankkeen ympäristövaikutukset huomioidaan. Kaikkien hankkeiden tulee integroida kestävä kehitys toimintaansa vaikka hankkeessa työskenneltäisiin kestävään kehitykseen liittyvän aiheen kanssa.   

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän torjuminen

Horisontaalinen kriteeri yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän torjuminen voi esimerkiksi viitata integroinnin parantamiseen sekä erilaisten kielitaitojen tai toimintarajoitteisuuksien huomioimiseen.  

Tasa-arvo

Botnia-Atlantica-ohjelmassa tasa-arvo viittaa naisten ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin osallistua hanketoimintaan ja ottaa osaa hankkeen tuloksista. Hankkeet, joille myönnetään rahoitusta tulevat saamaan tukea tasa-arvon integroimiseen (lue lisää tasa-arvon integroimisesta hankekäsikirjasta).

 

Horisontaaliset kriteerit ovat työkaluja, jotka auttavat hankkeiden tavoitteiden saavuttamista sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Se, miten kriteerit integroidaan kuhunkin hankkeeseen, riippuu hankkeen toiminta-alueesta, suunnitelluista aktiviteeteista sekä muutoksesta johon hanke tähtää.    

Päivitetty 02.02.2016, Kello 21.49, .