Hankesuunnittelu

Rahoitusta hakiessa on tärkeä kiinnittää huomiota hankkeen tulossuuntautuneisuuteen. Tämä tarkoittaa, että hankkeiden tulee edistää ohjelman erityistavoitteita ja tuottaa pysyviä, ohjelma-alueella ja sen ulkopuolella hyödynnettäviä tuloksia. Onnistunut hanke vaatii huolellista suunnittelua jo ideointivaiheesta lähtien.  

Alla oleva kaavio kuvaa miten hanketta voi hahmotella. Suunnittelussa kannattaa keskittyä hankkeessa saavutettaviin tuloksiin yksittäisten aktiviteettien sijaan.    Projektplanering FI2

 

Päivitetty 02.02.2016, Kello 21.47, .