Suunnittele

Jos hankeideanne täyttää jonkin Botnia-Atlantica-ohjelman tavoitteista, on seuraava askel hankesuunnittelun aloittaminen. On tärkeää pitää asetetut tavoitteet mielessä sillä hankkeen suunnittelu vaatii sekä aikaa että resursseja.

Hankkeen luomiseksi tarvitaan tietoa hankkeen aihepiiristä, hankejohtamisesta ja taloushallinnosta. EU-ohjelmissa hankkeiden tulee noudattaa tiettyä rakennetta kumppanuuden, hankelogiikan sekä rahoituksen suhteen. Suunnittele-otsikon välilehdiltä voit lukea lisää Botnia-Atlantica-hankkeen suunnittelusta ja siitä miten hakemuksia arvioidaan ohjelman tavoitteisiin nähden.

Ohjelmahallinto antaa mielellään palautetta hankeideoihin suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Jos haluatte kommentteja hankeideaanne, lähettäkää täytetty hankeluonnoslomake sihteeristöön, niin otamme teihin yhteyttä.

Päivitetty 22.05.2017, Kello 17.18, .