Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda botnia-atlantica.eu. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från denna vebbplats som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till: info@botnia-atlantica.eu
ring: 010-225 40 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Brister i dokument
Dokument publicerade innan den 23 september 2020, exempelvis publikationer, blanketter, författningssamlingar, excelfiler, wordfiler, bilder och PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker.
Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.
Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.
Brister i webbsidor
Några sidor innehåller tillgänglighetsfel i WCAG. Bristerna är av olika art och sidorna har varierande problem.
Vi bedriver ett löpande arbete med att åtgärda bristerna i sidorna.
Problem vid användning utan synförmåga
Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Uppdaterat 23.09.2020, klockan 12.42, Sara Sundbaum.