Arctic Award 2017 - och vinnaren är...

PRESSRELEASE ARCTIC AWARD 2017

Vinnare Arctic Award 2017!

De första vinnarna i Arctic Award-tävlingen har korats under eftermiddagen på Interreg Nords konferens i Luleå.
Vi är väldigt glada att få presentera de första vinnarna i detta pris säger Lena Anttila, Länsstyrelsen i Norrbotten och ansvarig för Interreg Nord.

I kategorin - Övervinna kritisk massa - blev vinnaren projektet ” Visit Arctic Europe” som representerar Nordprogrammet. http://visitarcticeurope.com

Motiveringen lyder:

Visit Arctic Europe är utformat för att hjälpa till att etablera samarbeten mellan små och medelstora företag i finska och svenska Lappland, norra Norge och Sápmi. Genom nätverks-, utvecklings- och marknadsföringsinsatser syftar projektet till att öka nivån på affärssamarbeten över gränserna. Målet är att förbättra den gemensamma konkurrenskraften på en global marknad. Projektet är baserat på regionens gemensamma styrkor och värden i syfte att utveckla nya och innovativa gränsöverskridande turismkoncept för distribution på och till utvalda marknader. Projektet har visat att bättre resultat kan uppnås genom samarbete och förtroende istället för att konkurrera mot varandra

Partners: Finnish Lapland Tourist Board ry (LME), Swedish Lapland Visitors Board, NordNorsk Reiseliv AS

I kategorin - Hållbar användning av resurser - blev vinnaren projektet ”Transalgae” som representerar Botnia-Atlantica-programmet. http://biofuelregion.se/projekt/transalgae

Motiveringen lyder:

Det finns ett behov av kostnadseffektiva och hållbara sätt att rengöra avfallsströmmar från olika källor. Alger används inte i den arktiska regionen för detta ändamål och projektet kommer att bidra till att öka kunskapen om alger och utveckla algssektorn som en del av bioekonomin.
Fokus ligger på odling av alger i nordiska förhållanden, vilket innebär ett kallare och mörkare klimat under vintersäsongen. Alger behöver solljus och en vattentemperatur mellan 10–30 ° C för att kunna växa. Det utvecklade odlingssystemet bör vara robust mot stora temperaturvariationer över dag och natt. En viktig sak är att utveckla odling i olika avfallsflöden med syftet att avlägsna näringsämnen och koldioxid från avfallet på ett hållbart sätt. En viktig fråga för en investering är den ekonomiska hållbarheten av användningen av alger efter odling. Därför undersöks olika möjliga användningar av algerna efter skörd med syfte att hitta en hållbar värdefull kedja med en bra marknadspotential.

Partners: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Nattviken Invest AB, BioFuel Region Bfr AB, Mid Sweden University, Novia - University of Applied Sciences, University of Vaasa, NIBIO

IMG 0099

 Vinnarna från Visit Arctic Europe

IMG 2

 Glada vinnare, Francesco Gentili och Ida Norberg från BA-projektet Trans Algae

 

Faktaruta:
Arctic Award
Tävlingen är en del av Arctic cooperation- ett samarbete mellan fyra arktiska EU-program.
Priset har utformats för att lyfta fram exceptionella projekt med fokus på ämnen av särskild relevans och betydelse för vårt arktiska område.
Tävlingen var öppen för projekt finansierade av NPA eller NPP, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Kolarctic CBC-programmen.
Tävlingen har blivit väldigt väl mottagen av projekt som finansieras av alla deltagande program.
De projekt som lämnat sina bidrag har visat på hur innovativa och inspirerande de är och med en förmåga att på ett tydligt och konkret sätt visa den arktiska dimensionen, vad som ger direkta fördelar för vårt arktiska samhälle.

För mer information kontakta:

Interreg Nord: Lena Anttila lena.anttila@lansstyrelsen.se, 010-22 55 232

Interreg Botnia-Atlantica: Jenny Bergkvist jenny.bergkvist@lansstyrelsen.se, 010-22 54 473

Interreg Northern Periphery and Arctic: Rachel Burn rachel.burn@interreg-npa.eu . +45 3283 3785

Kolarctic CBC: Päivi Ekdahl Paivi.Ekdahl@lapinliitto.fi + 358 40 038 3578

 

Uppdaterat 16.11.2017, klockan 16.55, Sara Sundbaum.