Det öst-västliga stråket genom Botnia Atlantica regionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem

Projektet syftar till att beskriva hur partnerskapets strategiska dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och målsättningar.

Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för ett utökat utbyte mellan länderna i programområdet genom att regionen ska kunna ta del av nationella och europeiska investeringsmedel för gemensamt prioriterade åtgärder inom transport och infrastruktur på regional, nationell och europeisk nivå.

Projektet syftar till att beskriva hur partnerskapets strategiska dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och målsättningar. Detta kräver ofta investeringsbeslut på nationell och europeisk nivå som ofta fattas i hård konkurrens med investeringsbehov i andra regioner. Projektet ska också beskriva ett vidgat geografiskt perspektiv och identifiera nyckelpartners för framtida samverkan.

 

Medfinansiärer
Kvarkenrådet (FI), Vasa stad (FI), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI)

‹ Tillbaka