Programstatus

Är du intresserad av hur många ansökningar som inkommit eller hur mycket stöd som fortfarande kan sökas? I graferna nedan får du en överblick av programmets status både gällande antal projekt och beviljade medel. Du kan också läsa programmets årliga rapporter längst ner. 

Status uppdateras efter Styrkommittémötena där projekt prioriteras. Notera att siffrorna är totalt inkomna ansökningar och tillhörande anspråk, projekt som sökt flera gånger och beviljats kan med andra ord finnas i flera kategorier!       

INKOMNA ANSÖKNINGAR 

Ansokningar per insatsomrade omgang7 

 BEVILJADE MEDEL

Beviljade medel 

 

Nedan finns programmets årliga genomföranderapporter som även innehåller sammanfattningar till allmänheten.

 

Dokument

Genomföranderapport 2016 SE

Genomforanderapport-2016-SE.pdf | pdf | 626 KB | Senast ändrad: 04.10.2017 11:43:06

Genomforanderapport-2014-2015

Genomforanderapport-2014-2015.pdf | pdf | 1,2 MB | Senast ändrad: 29.06.2016 11:18:14

Sammanfattning 2016 SE

Sammanfattning-Botnia-Atlantica-2016-SE.pdf | pdf | 1,5 MB | Senast ändrad: 04.10.2017 11:55:23

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 10.36, Crea Admin.