Programstatus

Är du intresserad av hur många ansökningar som inkommit eller hur mycket stöd som fortfarande kan sökas? I graferna nedan får du en överblick av programmets status både gällande antal projekt och beviljade medel. Du kan också läsa programmets årliga rapporter längst ner. 

Status uppdateras efter Styrkommittémötena där projekt prioriteras. Notera att siffrorna är totalt inkomna ansökningar och tillhörande anspråk, projekt som sökt flera gånger och beviljats kan med andra ord finnas i flera kategorier!       

INKOMNA ANSÖKNINGAR 

Programstatus ansokningar 20161201 

 

BEVILJADE MEDEL

Programstatus medel 20161201 

 

 

Nedan finns programmets årliga genomföranderapporter som även innehåller sammanfattningar till allmänheten.

 

Dokument

Genomforanderapport-2014-2015

Genomforanderapport-2014-2015.pdf | pdf | 1,2 MB | Senast ändrad: 29.06.2016 11:18:14

Uppdaterat 12.12.2016, klockan 11.23, .