Programstatus

Är du intresserad av hur mycket stöd som fortfarande kan sökas? I graferna nedan får du en överblick av programmets status gällande beviljade medel. Du kan också läsa programmets årliga rapporter längst ner. 

Status uppdateras efter Styrkommittémötena där projekt prioriteras.       

 

 BEVILJADE MEDEL € (Per 2018-04-24)

Bild2

 


Nedan finns programmets årliga genomföranderapporter som även innehåller sammanfattningar till allmänheten. 

Dokument

Genomföranderapport 2016 SE

Genomforanderapport-2016-SE.pdf | pdf | 626 KB | Senast ändrad: 04.10.2017 11:43:06

Genomforanderapport-2014-2015

Genomforanderapport-2014-2015.pdf | pdf | 1,2 MB | Senast ändrad: 29.06.2016 11:18:14

Sammanfattning 2016 SE

Sammanfattning-Botnia-Atlantica-2016-SE.pdf | pdf | 1,5 MB | Senast ändrad: 04.10.2017 11:55:23

Uppdaterat 21.05.2018, klockan 16.52, Sara Sundbaum.