Projektidé

Har du och dina partners redan en projektidé och önskar få sekretariatets synpunkter på planerna kan ni fylla i blanketten nedan och skicka den till någon av handläggarna (se under Kontakta oss) eller till info@botnia-atlantica.eu.

Observera att projektidéer som inkommer INTE diarieförs och inte heller räknas som ett inkommet ärende förrän den kompletta ansökan inkommit via Min ansökan.

Dokument

Projektideblankett

Projektideblankett.doc | doc | 114 KB | Senast ändrad: 04.07.2016 12:04:50

Uppdaterat 08.08.2016, klockan 13.56, .