Medfinansieringsförbindelse

Beloppet i medfinansieringsförbindelsen ska anges i den nationella valutan med undantag för norsk medfinansiering (i EUR för finsk och norsk medfinansiering och i SEK för svensk medfinansiering). Observera att det finns skilda blanketter för medfinansiering i EUR och SEK!

Medfinansiering från svenska medfinansiärer måste utgå från en och samma valutakurs som ska gälla för all medfinansiering i SEK till projektet (läs mer i projekthandboken).

 

Dokument

Valutakurs svensk finansiering

Valutakurs-for-svensk-medfinansiering.xlsx | xlsx | 13 KB | Senast ändrad: 13.05.2015 11:37:27

Medfinansieringsintyg-Vastinrahoitustodistus-FINLAND-NORGE

Medfinansieringsintyg-Vastinrahoitustodistus-FINLAND-NORGE.docx | docx | 60 KB | Senast ändrad: 04.07.2016 14:11:39

Medfinansieringsintyg-Vastinrahoitustodistus-SVERIGE

Medfinansieringsintyg-Vastinrahoitustodistus-SVERIGE.docx | docx | 60 KB | Senast ändrad: 04.07.2016 14:11:41

Uppdaterat 08.08.2016, klockan 13.56, .