Uppstartskonferens 10.12.2014

Onsdag 10 december samlades dryga 190 personer från Sverige, Finland och Norge för det nya Botnia-Atlantica programmets uppstartskonferens i Umeå. Under den två dagar långa konferensen presentareades Botnia-Atlantica 2014-2020 samt de förändringar och förväntningar som präglar den nya programperioden. Deltagarna fick också ta del av projektexempel från tidigare programperioder och värdefulla råd för både partnerskapsuppbyggande och projektplanering. Inspiration för gränsöverskridande arbete och effektiv kommunikation av resultat knöt samman konferensens centrala teman.

Material och presentationer från konferensen finns tillgängliga nedan under dokument.

För att i efterhand se konferensen via streaming, Se filmen här

 

Botnia-Atlanticaprogrammet är ett av de gränsöverskridande programmen som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stödja samarbete mellan regioner och länder i Europa inom ramen för Strukturfondernas mål Europeiskt territoriellt samarbete. Europeiskt territoriellt samarbete kallas också Interreg.

Dokument

Umea-2014-Fredrik-Lindegren

Umea-2014-Fredrik-Lindegren.pdf | pdf | 15 MB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:36:08

Gransen-genom-historien-Martin-Hardstedt

Gransen-genom-historien-Martin-Hardstedt.pdf | pdf | 1,9 MB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:36:21

Gransoverskridande-mervarde-Jenny-Bergkvist

Gransoverskridande-mervarde-Jenny-Bergkvist.pdf | pdf | 338 KB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:36:40

Projektplanering-Tommie-Helgee

Projektplanering-Tommie-Helgee.pdf | pdf | 718 KB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:36:51

BA-presentation-Rolf-Wannstrom-och-Ulf-Grindgards

BA-presentation-Rolf-Wannstrom-och-Ulf-Grindgards.pdf | pdf | 687 KB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:37:06

Storytelling-Jenny-Eklund

Storytelling-Jenny-Eklund.pdf | pdf | 13 MB | Senast ändrad: 07.01.2015 09:37:29

Uppdaterat 26.06.2017, klockan 13.58, .