Program 21 september

Program 21.9 årskonferens med fokus på jämställdhet, Folket Hus  i Umeå

Moderator Helene Brewer

Fika serveras från 8.30

9.00 Välkomna
Jenny Bergkvist, Programdirektör Botnia-Atlantica

9.10 Jämställdhet och regional utveckling – vad är problemet?
Malin Rönnblom, Docent i statsvetenskap,
Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet

10.00 Paus

10.10 Resultat från utvärdering av stödet för jämställdhetsintegrering
Helena Österlind, Klabböle konsult AB / Ville Lintamo JOYN Service Design

10.50 Dialog kring fortsatt jämställdhetsarbete utifrån flera perspektiv
Helena Österlind, Klabböle konsult AB

11.30 Lunch

12.30 Busstur genom könat landskap
Linda Gustafsson, Jämställdhetsstrateg Umeå kommun

14.00 Fika

14.30 Gruppvisa reflektion efter bussturen
Helene Brewer, Senior adviser gender equality

15.00 Hur har vi arbetat med jämställdhetsintegrering?
Erik Sandén, Västerbottens museum, projektet Kulturspår i landskapet
Triinu Varblane, Merinova, projektet Cleantech Kvarken
Andreas Forsgren, Umeå kommun, projektet E12 Atlantica Transport

16.00 Förändringar i stödet för jämställdhetsintegrering
Gabriel Bölske, Huvudsekreterare Botnia-Atlantica

Uppdaterat 22.09.2017, klockan 10.31, .