Program 20 september

Program Projektseminarium 20.9, Folkets hus i Umeå

Fika serveras från 8.30

09.00 Välkommen och presentation av deltagare
Gabriel Bölske, huvudsekreterare Botnia-Atlantica

09.20 Hur fungerar ett projekt? / Resultatorientering
Gabriel Bölske, huvudsekreterare Botnia-Atlantica

09.45 Jämställdhet för projektutveckling
Monica Forsman, jämställdhetsdirektör Länsstyrelsen
Helena Österlind, Klabböle konsult AB

11.30 Lunch

12.30 fortsättning Jämställdhet för projektutveckling
Monica Forsman, jämställdhetsdirektör Länsstyrelsen
Helena Österlind, Klabböle konsult AB

14:00 Fika

14.20 Kommunikation av resultat
Sara Sundbaum, handläggare Botnia-Atlantica

14.45 Stödberättigande kostnader och kostnadsslag
Åsa Ericsson, programcontroller Botnia-Atlantica

15.40 Ekonomirapportering och nationell kontroll
Urban Karlsson och Peter Widding, nationella kontrollanter Sverige
Anders Lidman, nationell kontrollant Finland

16.30 Ansökan om utbetalning
Åsa Ericsson, programcontroller Botnia-Atlantica
- 17.00

18.30 Middag på Harriets, Västra Norrlandsgatan 5

Uppdaterat 14.09.2017, klockan 15.19, .