Projektseminarium och jämställdhetskonferens 20-21.9.2017

PROJEKTSEMINARIUM OCH JÄMSTÄLLDHETSKONFERENS 20.9.2017-21.9.2017

I UMEÅ FOLKETS HUS, Skolgatan 59, Umeå

Den 20 september genomförs projektseminarium för beviljade projekt med fokus på projektlogik, projektekonomi och jämställdhetsintegrering. En tid in i projektets genomförande brukar nya frågor uppstå och det kan vara värdefullt att friska upp minnet tillsammans med andra stödmottagare vilket gör att vi välkomnar alla pågående projekt att delta. Tänk på att det kan vara värdefullt att flera roller (projektledare, ekonomer, administratörer etc) och flera stödmottagare i ett och samma projekt får del av informationen vid projektseminariet.

Den 21 september genomförs Botnia-Atlanticas årskonferens (jämställdhetskonferens). Årets konferens riktar in sig på jämställdhet och vänder sig till beviljade projekt inom programmet. Konferensen kommer att ge fördjupade kunskaper i jämställdhet kopplat till näringslivsutveckling, konkreta tips på att arbeta med jämställdhetsintegrering och dessutom presenteras utvärderingen av programmets stöd för jämställdhetsintegrering. Vi ser gärna att varje projekt finns representerat med alla stödmottagare för att ge ytterligare kunskap inför det fortsatta projektgenomförandet.

För er som deltar båda dagarna kommer en middag att anordnas på kvällen den 20 september.

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta gabriel.bolske(at)lansstyrelsen.se .

Uppdaterat 11.04.2018, klockan 13.43, .