Program 15.3.2018

Dagordning:

Fika serveras 9.00 från hotellets frukostbuffé

09.30 Välkommen och presentation av deltagare
Ulf Grindgärds, handläggare Botnia-Atlantica

09.50 Hur fungerar ett projekt? / Resultatorientering
Ulf Grindgärds, handläggare Botnia-Atlantica

10.10 Jämställdhet för projektutveckling
Jenny Bergkvist, programdirektör Botnia-Atlantica

12.00 Lunch

13.00 fortsättning Jämställdhet för projektutveckling
Jenny Bergkvist, programdirektör Botnia-Atlantica

13.30 Kommunikation av resultat
Sara Sundbaum, handläggare Botnia-Atlantica

14:00 Fika

14.30 Stödberättigande kostnader och kostnadsslag
Åsa Ericsson, programcontroller Botnia-Atlantica

15.10 Ekonomirapportering och nationell kontroll
Fredrik Juuso, nationell kontrollant Sverige
Anders Lidman, nationell kontrollant Finland

16.00 Ansökan om utbetalning
Åsa Ericsson, programcontroller Botnia-Atlantica

- 16.30

IMG 0564

Uppdaterat 12.03.2018, klockan 10.43, .