Projektseminarium 15.3.2018 i Vasa

PROJEKTSEMINARIUM 15.3.2018
Cumulus Resort Tropiclandia, Lemmenpolku 3, Vasa

Presentations 15.3 to be downloaded:

Training for approved projects

Gender training

FLC Sweden

FLC Finland

Den 15 mars genomförs projektseminarium för beviljade projekt med fokus på projektlogik, projektekonomi och jämställdhetsintegrering. En tid in i projektets genomförande brukar nya frågor uppstå och det kan vara värdefullt att friska upp minnet tillsammans med andra stödmottagare vilket gör att vi välkomnar alla pågående projekt att delta. Tänk på att det kan vara värdefullt att flera roller (projektledare, ekonomer, administratörer etc) och flera stödmottagare i ett och samma projekt får del av informationen vid projektseminariet.

Projektseminariet kommer rikta in sig på jämställdhet då programmet har extra fokus på detta område. Seminariet kommer att ge fördjupade kunskaper i jämställdhet kopplat till näringslivsutveckling, konkreta tips på hur man kan arbeta med jämställdhetsintegrering. Vi ser gärna att varje projekt finns representerat med alla stödmottagare för att underlätta fortsatta arbetet i projektet.

 

IMG 0561

Uppdaterat 04.09.2018, klockan 10.40, .