Nätverksträffar hösten 2016

Under hösten 2016 ordnades tre nätverksträffar inom insatsområden INNOVATION, NÄRINGSLIV och MILJÖ för att locka nya projektidéer. Träffarna bjöd på inspiration i respektive tema, mer djupgående information om vad som kan förverkligas inom ramen för Botnia-Atlantica, exempel på pågående projekt och värdefulla råd för planering av projekt. Deltagarna hade också möjlighet att nätverka kring aktuella teman och projektidéer. Material från träffarna finns att ladda ner längst ner på sidan.

Träffarna inleddes med inspirationstal och tankar kring aktuella frågor inom de olika insatsområdena. På den första träffen inom insatsområdet innovation som hölls i Vasa uppmanade Sture Udd, företagare och VD på UpCode, att ta risker och utnyttja potentialen i programområdet och dess närområden. Näringslivsträffen i Umeå inleddes med att Anja Palm, näringslivsutvecklare på Skellefteå kommun, och Michael Stenmark, projektledare för Arctic Game Lab berättade om hur Skellefteå profilerat sig inom spelindustrin. På miljöträffen i Härnösand talade Bengt Wallin, representant för naturturismföretaget Höga Kusten Walkabout, om naturen som resurs i den växande turism branschen.

Bilder natverkstraffar 2

Michael Stenmark (vänster) och Mia Karlsson (höger)

I presentationerna om möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet framhävdes vikten av att koppla projekt mot de specifika målen som ligger under respektive insatsområde. Vidare betonades att de resultat som projekten vill uppnå behöver vara mätbara, långsiktiga och realistiska i förhållande till de resurser och aktiviteter projektet omfattar.

För att visa konkreta exempel på vad som kan göras inom ramen för programmet presenterades pågående projekt. På innovationsträffen berättade Annika Glader från Renovation Center om projektets mål med att bilda ett kompetenscentrum inom energieffektiva renoveringar och Lasse Jansson från Bioraff Botnia om vilka innovativa lösningar projektet har som mål att ta fram. Johan Wasberg och Triinu Varblane från Cleantech Kvarken berättade på näringslivsträffen om hur projektet hjälper företag att skapa kontakter och nya affärssamarbeten över gränsen. På miljöträffen talade Mia Karlsson från Spotlight High-Low Coast projektets arbete med att locka fler besökare att ta del av det gränsöverskridande kulturarvet och Nina Åkerback från NP-balans hur användning av rötrest som gödsel kan minska miljöbelastningen i vattendrag.

Att gå från idé till ett projekt kräver mycket tid och hårt arbete. Göran Hallin på Kontigo visade vilka nyckelfrågor som behöver ställas i planeringen och gav exempel på hur olika projektmål kan formuleras för att skapa tydliga länkar mellan programmets specifika mål, projektmål och aktiviteter.

Bilder natverkstraffar 1

Diskussioner i Vasa (vänster) och Härnösand (höger)

 

Projektplanering:
Ladda ner   Göran Hallin, Kontigo

Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet:
Ladda ner   INNOVATION, 2016-08-30, Vasa
Ladda ner   NÄRINGSLIV, 2016-09-22, Umeå
Ladda ner   MILJÖ, 2016-10-26, Härnösand

Projektpresentationer:
Ladda ner   Renovation Center (INNOVATION, Kompetenscentra)
Ladda ner   Bioraff Botnia (INNOVATION, Lösningar)
Ladda ner   Cleantech Kvarken (NÄRINGSLIV, Affärssamarbeten)
Ladda ner   Spotlight High-Low Coast (MILJÖ, Hållbart nyttjande)
Ladda ner   NP-balans (MILJÖ, Miljöutmaningar)

Uppdaterat 26.06.2017, klockan 14.04, .