Informationsträff inför ansökan i Seinäjoki 30.8.2017

sjoki 30.8.2017

Informationsträffar inför ansökan har ordnats i olika delar av programområdet för att underlätta i ansökningsprocessen. Under träffarna har programmet, regler för stödberättigande kostnader och det elektroniska ansökningssystemet presenterats.

INFORMATIONSTRÄFF INFÖR ANSÖKAN ORDNADES 30.8.2017 I SEINÄJOKI

FRAMI, Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki (Karta)

Informationsträff för sökande inför höstens ansökningsomgång som öppnar 1 augusti och stänger 13 september 2017.

Tack till alla deltagare!

PROGRAM / OHJELMA

09.30 Fika / Kahvi

10.00 Välkommen / Tervetuloa Gabriel Bölske

10.15 Vad kännetecknar ett bra BA-projekt? / Mistä hyvän BA-hankkeen tunnistaa? Gabriel Bölske

11.00 Budgetering av kostnader och medfinansiering / Kustannusten ja vastinrahoituksen budjetointi Åsa Ericsson

11.30 Hur bedöms projekten? / Miten hankkeet arvoidaan? Ulf Grindgärds

12.00 Lunch / Lounas

13.00 Att fylla i ansökan / Hakemuksen täyttäminen Ulf Grindgärds

13.30 Handläggarträffar / Käsittelijätapaamiset

Uppdaterat 31.08.2017, klockan 15.51, .