Redovisning av de minimis

När företag genom deltagande i projekt får ekonomiska fördelar i form av kontanta medel eller exempelvis rådgivning och konsulttjänster som kan omvandlas till ett ekonomiskt värde, behöver regler för statsstöd beaktas. Om regler för stöd av mindre betydelse (de minimis) tillämpas har samordnande stödmottagaren ansvar för att följa upp projektets och tidigare stöd till företagen. 

Blanketten för redovisning av stöd av mindre betydelse finns nedan. Noggrannare instruktioner för redovisningen finns på blanketten.   

 

 

Dokument

Intyg de minimis

Intyg-de-minimis.docx | docx | 135 KB | Senast ändrad: 21.07.2016 15:52:38

Todistus de minimis

Todistus-de-minimis.docx | docx | 127 KB | Senast ändrad: 21.07.2016 16:08:26

Uppdaterat 08.08.2016, klockan 13.57, .