Rapporteringsdokument

På denna sida hittar du material och dokument för rapportering av aktiviteter och kostnader.

Tidrapporten ska användas för rapportering av arbetstid för timaställd personal.

Redovisningsblanketten ska användas för rapportering av kostnader, finansiering och aktiviteter till nationell kontroll. 

Friskrivningsintyget kan användas för både hel- och deltidsanställd personal. Med friskrivningsintyget visar organisationen att den anställda arbetar en fastställd procentsats av sin normala arbetstid för projektet. Organisationers egna blanketter kan också användas ifall de innehåller all nödvändig information.    

 

Svenska stödmottagare som omfattas av LOU (Lag om offentlig upphandling) ska vid direktupphandling över 100 000 SEK använda sig av Upphandlingsmyndighetens blankett för att dokumentera upphandlingen. Blanketten begärs in som komplettering av nationell kontroll.   

 

Ansökan om utbetalning sammanställs av samordnande stödmottagare i Min ansökan. Snabbguiden för ansökan om utbetalning visar steg för steg vilka uppgifter och hur information ska ifyllas.    

 

 

Dokument

Friskrivningsintyg-Siirtosopimus

Friskrivningsintyg-Siirtosopimus.docx | docx | 63 KB | Senast ändrad: 04.07.2016 14:06:09

Tidrapport-Aikaraportti

Tidrapport-Aikaraportti.xlsx | xlsx | 197 KB | Senast ändrad: 04.07.2016 14:06:12

Botnia-Atlantica-Redovisning-Raportointi

Botnia-Atlantica-Redovisning-Raportointi.xls | xls | 231 KB | Senast ändrad: 27.10.2016 18:25:41

BA Personalsammanst

BA-Personalsammanst.xlsx | xlsx | 147 KB | Senast ändrad: 13.02.2020 12:53:24

Uppdaterat 13.02.2020, klockan 12.54, Sara Sundbaum.