Affisch

Beviljade projekt ska informera om stödet från den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att ta fram och hänga upp en affisch (A3 storlek) med kort information om projektet och beviljat stöd. Affischen är ett sätt att informera allmänheten om projektet och EU:s finansiella stöd och ska därför finnas synlig för allmänheten hos varje stödmottagare. Affischen ska även skickas in elektroniskt till programsekretariatet i samband med första lägesrapporteringen.    

Affischmallen finns tillgänglig i två olika format: Word och InDesign. Mallen för InDesign fungerar bra även i tryckt format medan en affisch gjord med hjälp av mallen i Word kan skrivas ut på en vanlig skrivare.

De båda versionerna av mallarna finns på både svenska och finska. Mallens struktur gällande placering av rubrik, text samt bild ska följas och alla uppgifter som finns i mallen ska också finnas i affischen. Mallens gråa ruta visar var bilden placeras. Projekten väljer ut en egen bild som till storlek och form passar den gråa rutan. Ifall den gråa rutan inte täcks helt av bilden, kan den gråa rutan färgas vit för att undvika gråa kanter. Programadministrationen kommer att använda affischerna för att informera om beviljade projekt och därför är det viktigt att affischerna följer samma struktur.  

Logotyper för medfinansiärer kan inkluderas på affischen. Ifall andra logotyper än programmets logotyp inkluderas behöver dessa följa programmets grafiska riktlinjer som finns specificerade i projekthandboken.

 

TIPS! Om bilden blir kapad när den inklistras, justera placeringen så den ligger framför texten.

 

        

Dokument

BA exempelaffisch

BA-exempelaffisch.pdf | pdf | 222 KB | Senast ändrad: 21.07.2016 18:16:47

BA-Affischmallar

BA-Affischmallar.zip | zip | 2,6 MB | Senast ändrad: 08.01.2019 11:56:08

Uppdaterat 29.01.2020, klockan 14.50, Sara Sundbaum.