Verkostoitumistapaamisia syksyllä 2016

Botnia-Atlantica-ohjelma järjesti syksyllä 2016 kolme verkostoitumistapaamista toimintalinjoissa INNOVAATIO, ELINKEINOELÄMÄ ja YMPÄRISTÖ uusien hankeideoiden houkuttelemiseksi. Tapaamiset tarjosivat teemaan liittyvää inspiraatiota, syvällisempää tietoa Botnia-Atlantica-ohjelman tarjoamista toteutusmahdollisuuksista, esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista ja arvokkaita neuvoja hankkeiden suunnitteluun. Osallistujilla oli myös mahdollisuus verkostoitua ajankohtaisten teemojen ja hankeideoiden äärellä. Tapaamisten materiaali on ladattavissa ruotsiksi sivun alalaidasta.

Tapaamiset alustettiin inspiroivilla ja ajatuksia herättävillä puheenvuoroilla toimintalinjojen ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Vaasassa järjestetyssä innovaatiotapaamisessa Sture Udd, yrittäjä ja TJ Upcodella, kehotti ottamaan riskejä ja hyödyntämään ohjelma-alueen ja lähialueiden potentiaalia. Anja Palm, Skellefteån kunnan elinkeinokehittäjä, ja Michael Stenmark, Arctic Game Labin hankejohtaja, kertoivat Uumajassa järjestetyssä elinkeinoelämän tapaamisessa, kuinka Skellefteå on profiloitunut peliteollisuudessa. Ympäristötapaamisessa Härnösandissa Bengt Wallin, luontomatkailuyritys Höga Kusten Walkaboutin edustaja, kertoi luonnosta kasvavan matkailualan resurssina.

Bilder natverkstraffar 2

Michael Stenmark (vasemmalla) ja Mia Karlsson (oikealla)

Botnia-Atlantica-ohjelman mahdollisuuksista kertovissa esityksissä painotettiin hankkeiden kytkemistä kunkin toimintalinjan alla oleviin erityistavoitteisiin. Lisäksi korostettiin, että hankkeiden tulosten tulee olla mitattavia, pitkäaikaisia ja realistisia hankkeen resursseihin ja aktiviteetteihin nähden.

Tapaamisissa esiteltiin myös käytännön esimerkkejä ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista käynnissä olevien hankkeiden kautta. Innovaatiotapaamisessa Annika Glader Renovation Centeristä kertoi hankkeen tavoitteesta perustaa osaamiskeskus energiatehokkaan korjausrakentamisen alalle, jonka lisäksi Lasse Jansson Bioraff Botniasta esitteli hankkeessa kehitettäviä innovatiivisia ratkaisuja. Johan Wasberg ja Triinu Varblane Cleantech Kvarkenista kertoivat elinkeinoelämän tapaamisessa, miten hanke auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteyksiä ja liiketoimintayhteistyötä maiden rajojen yli. Ympäristötapaamisessa Mia Karlsson Spotlight High-Low Coast-hankkeesta puhui uusien kävijöiden houkuttelemisesta rajat ylittävälle maailmanperintökohteelle, jonka lisäksi Nina Åkerback NP-balansista esitteli miten mädätysjäännöksen hyödyntäminen lannoitteena voi vähentää vesiin kohdistuvaa kuormitusta.

Idean jalostaminen hankkeeksi vaatii aikaa ja kovaa työtä. Göran Hallin Kontigosta neuvoi mitä avainkysymyksiä hankesuunnittelussa tulee esittää ja antoi esimerkkejä erilaisten hanketavoitteiden muotoilemisesta selkeiden yhteyksien luomiseksi ohjelman erityistavoitteiden, hanketavoitteiden ja aktiviteettien välille.

Bilder natverkstraffar 1

Keskusteluja Vaasassa (vasemmalla) ja Härnösandissa (oikealla)

 

Hankesuunnittelu:
Lataa   Göran Hallin, Kontigo

Botnia-Atlantica-ohjelman mahdollisuudet:
Lataa   INNOVAATIO, 30.8.2016, Vaasa
Lataa   ELINKEINOELÄMÄ, 22.9.2016, Uumaja
Lataa   YMPÄRISTÖ, 26.10.2016, Härnösand

Hanke-esitykset:
Lataa   Renovation Center (INNOVAATIO, Osaamiskeskus)
Lataa   Bioraff Botnia (INNOVAATIO, Ratkaisut)
Lataa   Cleantech Kvarken (ELINKEINOELÄMÄ, Liiketoimintayhteistyö)
Lataa   Spotlight High-Low Coast (YMPÄRISTÖ, Kestävä hyödyntäminen)
Lataa   NP-balans (YMPÄRISTÖ, Ympäristöhaasteet)

 

Päivitetty 27.06.2017, Kello 09.05, .