Tiedotustapaaminen syksyn hakukierrosta 2/2/2017 i Örnsköldsvik

Informationsträffen för sökande ordnas den 2 februari på Arken Konferens, Strandgatan 21 i Örnsköldsvik.

Anmälningstiden har gått ut! För mer information, kontakta elina.hakkinen@lansstyrelsen.se.

 

PROGRAM / OHJELMA

09.30 Fika / Kahvi

10.00 Välkommen / Tervetuloa

10.15 Vad kännetecknar ett bra BA-projekt? / Mistä hyvän BA-hankkeen tunnistaa?

11.00 Budgetering av kostnader och medfinansiering / Kustannusten ja vastinrahoituksen budjetointi

11.30 Hur bedöms projekten? / Miten hankkeet arvoidaan?

12.00 Lunch / Lounas

13.00 Att fylla i ansökan / Hakemuksen täyttäminen

13.30 Handläggarträffar / Käsittelijätapaamiset

 

 

Päivitetty 22.08.2017, Kello 09.05, .