Hankeseminaari ja tasa-arvokonferenssi 20.9.2017–21.9.2017

 

HANKESEMINAARI JA TASA-ARVOKONFERENSSI UUMAJSSA 20.9.2017–21.9.2017
FOLKETS HUS, Skolgatan 59, Uumaja

Tukea saaneille hankkeille järjestetään 20. syyskuuta hankeseminaari, jonka keskeisiä teemoja ovat hankelogiikka, hanketalous ja tasa-arvon integrointi hankkeisiin. Hankkeen toteutusvaiheen alussa herää usein uusia kysymyksiä, ja tällöin voi olla hyvä virkistää muistiaan yhdessä muiden tuensaajien kanssa. Toivotamme sen vuoksi kaikkien käynnissä olevien hankkeiden hanketoimijat tervetulleiksi seminaariin. On myös hyvä pitää mielessä, että hankeseminaarissa jaetusta tiedosta hyötyvät monet asianosaiset (hankejohtaja, talouden ja hallinnon vastuuhenkilöt jne.) sekä saman hankkeen muut tuensaajat.

Botnia-Atlantican vuosikonferenssi järjestetään 21. syyskuuta (tasa-arvo-konferenssi). Vuoden konferenssin pääteema on tasa-arvo ja se on tarkoitettu ohjelmasta tukea saaneille hankkeille. Konferenssissa annetaan syventävää tietoa tasa-arvosta yhdistettynä elinkeinoelämä kehitykseen ja konkreettisia neuvoja tasa-arvon integroimiseen tähtäävässä työssä. Lisäksi esitellään arviointi, jossa on tarkasteltu ohjelman tarjoamaa tukea tasa-arvon integroimiseksi hankkeisiin. Toivomme, että jokaisen hankkeen kaikki tuensaajat ovat edustettuina, jotta he voivat viedä eteenpäin hankkeen toteutuksen kannalta tärkeää tietoa.

Molempiin päiviin osallistuville järjestetään illallinen 20. syyskuuta.

Ilmoitusaika on mennyt umpeen. Ota yhteyttä gabriel.bolske (a) lansstyrelsen.se 

Päivitetty 08.06.2018, Kello 09.55, .