bild biomass esa aoes medialab 169

Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan

*FÖRSTUDIE* Syftet med förstudien är att kartlägga vilka utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med hjälp av optisk mätteknik och hur det kan främja ytterligare digitalisering och automatisering för att öka konkurrenskraften och göra brans

Behovet av en påskyndad robotiserings- och automatiseringstakt, tillsammans med den tekniska utveckling som sker inom fältet optisk mätteknik, skapar stora möjligheter för nya innovativa produkter och tjänster i den skogliga värdekedjan. Det kan bidra till ökad konkurrenskraft för företag som nyttjar tekniken. Denna utveckling kan stärkas ytterligare genom ökat nyttjande av rymddata och de nya möjligheter som följer rymdekonomin, som i sin tur kompletteras och stärks av optisk mätteknik.

Optisk matteknik plansch

‹ Takaisin