New Space Digital Economy Innovation Center (KvarkenSpaceEco)

Projektet verkställer en struktur för ekonomisk utveckling inom rymdindustrin. Kompetenscentrets främsta mål är att stödja regionala företag i att utveckla sina möjligheter att delta i affärsverksamhet i den nya rymdekonomin.

Projektet verkställer en struktur för ekonomisk utveckling inom rymdindustrin. Kompetenscentrets främsta mål är att stödja regionala företag i att utveckla sina möjligheter att delta i affärsverksamhet i den nya rymdekonomin och kommersialisera existerande rymddata. Förhållanden har utvecklats inom rymdindustrin som tillåter att mycket billigare processer implementeras i rymden jämfört med tidigare. För att hjälpa regionen att ta en andel i dessa nya ekonomiska aktiviteter kommer centret att säkra en förståelse för den senaste tekniken, samt förmågan att genomföra och använda dem. Centret delar med sig av kunskap och genomföra demonstrationsprojekt för att få de regionala företagen till den nivå som krävs för att självständigt hantera sina egna rymdsamhörande affärsverksamheter. Centret samarbetar med de regionala utbildningssystemen och utvecklingsföretagen samt främja kompetenser som är nödvändiga för att bygga upp och upprätthålla en arbetsstyrka.

‹ Takaisin