Yleiset tiedot

Osa Yleiset tiedot sisältää hankkeen perustiedot.

Hankkeen nimi
Valitse hankkeelle lyhyt ja ytimekäs nimi. Hankkeen nimeä tulee käyttää johdonmukaisesti kaikessa hanketta ja sen toimintaa koskevassa viestinnässä.

Hankkeen aloituspäivämäärä
Ilmoita hankkeen alkamispäivämäärä. Alkamispäivämäärä voi aikaisintaan olla päivämäärä jolloin hankehakemus on jätetty.

Hankkeen päättymispäivämäärä
Ilmoita hankkeen päättymispäivämäärä. Hanke voi kestää enintään kolme vuotta (36 kuukautta) sisältäen hankkeen päättämiseen kuluvan ajan.

Ohjelman maantieteellinen alue
Ohjelmassa on vain yksi alue, Botnia-Atlantica.

Minkä tyyppiselle hankkeelle haet tukea?
Botnia-Atlantica-ohjelmassa on mahdollista saada tukea ainoastaan hankkeisiin, ei esiselvityksiin.

 

Päivitetty 14.07.2016, Kello 18.08, .