Liitteet

Hakemukseen liitettävät tiedostot (yhteensä enintään 10 MB):

• Todistus hankehakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta
• Vastinrahoitustodistukset (voi lähettää täydennyksenä hakuajan päätyttyä)
• Rekisteröintitodistus (hakijan ollessa yhdistys tai yritys)
• Veroviranomaisen todistus arvonlisäverovelvollisuudesta vapautumisesta
• Taulukko norjalaiselle budjetille NOK ja EUR (jos hankkeessa on norjalaisia hankekumppaneita)
• Taulukko ruotsalaiselle vastinrahoitukselle SEK ja EUR

Hakemusta ei voi lähettää, jos siitä puuttuu pakollisia tietoja. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvista tiedoista merkitsemällä kyseiset osiot punaisella. Hakemus saapuu viranomaiselle käsiteltäväksi, kun se on lähetetty sähköisesti.

Johtavan tuensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön tulee allekirjoittaa hakemuksen saatekirje. Saatekirjeen voi tulostaa Hakemukseni kohdasta vasta hakemuksen lähettämisen jälkeen. Allekirjoitettu saatekirje lähetetään Hallintoviranomaiselle sähköpostitse.

Päivitetty 14.07.2016, Kello 18.20, .