Kanssahakija

Osa Kanssahakija sisältää tietoja muista hankkeen tuensaajista. Vain tuensaaja voi maksaa hankkeen kuluja ja saada niihin tukea. Tuensaaja on hankekumppani jolla on oma kirjanpito hankekustannuksille ja joka saa osan EU-tuesta. Kustannukset tulee tiliöidä erikseen muusta toiminnasta ja hyväksyttää tilintarkastajalla (lisätietoa hankekäsikirjasta).
Täytä vaaditut tiedot. Huom! Kaikki yksittäistä kanssahakijaa koskevat tiedot tulee täyttää kerralla, jotta tiedot voi tallentaa. Jos hankkeessa on useampi kanssahakija, tulee jokaiselle kanssahakijalle luoda oma ikkuna. Huomioi, että norjalaisia hankekumppaneita koskevat tiedot tulee täyttää osaan Norjalainen kumppani ja että täytettävät tiedot ovat samat kuin kanssahakijaa koskevat tiedot. Norjalaiset hakekumppanit eivät voi vastaanottaa EU-tukea.

Maa
Ilmoita tuensaajan maa.

Lääni/alue
Ilmoita tuensaajan maakunta.

Kunta
Ilmoita tuensaajan kunta.

Y-tunnus
Ruotsalaiset kanssahakijat ilmoittavat organisaatiotunnuksen. Suomalaiset kanssahakijat ilmoittavat yritys- ja yhteisötunnuksen (y-tunnuksen).

Organisaation nimi
Ilmoita organisaation nimi (juridinen henkilö).

Työpisteen numero
Ei koske suomalaisia kanssahakijoita.
Ruotsalaiset kanssahakijat ilmoittavat nk. CFAR-numeron (www.cfarnrsok.scb.se)
Jos organisaatiolla ei ole CFAR-numeroa, täytä 1818-1818.

Työpisteen nimi
Ilmoita toimipaikan nimi. Toimipaikka voi esimerkiksi olla yliopiston laitos/osasto tai paikallistoimiston nimi.

Nimenkirjoitusoikeuden omaava
Tuensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö

Käyntiosoite
Ilmoita toimipaikan käyntiosoite.

Työpisteen postiosoite
Ilmoita toimipaikan postiosoite.

Työpisteen postinumero
Ilmoita toimipaikan postinumero.

Työpisteen postitoimipaikka
Ilmoita toimipaikan postitoimipaikka.

Miksi organisaatio haluaa osallistua? Mitä osaamista organisaatio tuo hankkeeseen?
Kuvaa organisaation syyt osallistua hankkeeseen ja erityisesti mitä organisaatio odottaa itse saavansa työstä. Kuvaa myös mitä osaamista organisaatio tuo kumppanuuteen hankkeen läpiviennin ja päätavoitteen saavuttamisen näkökulmasta.

Onko organisaatio ALV-velvollinen hankkeen toiminnasta?
Valitse ja (kyllä) tai nej (ei) koskien tuensaajan oikeutta vähentää tai saada ALV (arvonlisävero) palautuksena hankkeen toiminnan osalta.

Valittaessa nej (ei) tulee toimittaa Verohallinnon (Skatteverket Ruotsissa) selvitys arvonlisäveron jäämisestä lopulliseksi kustannukseksi

Onko organisaatio julkinen?
Valitse ja (kyllä) tai nej (ei) koskien tuensaajan oikeudellista muotoa.

Yhteystiedot Yhteyshenkilö
Nimi
Ilmoita tuenhakijan hankehakemuksen yhteyshenkilö.
Puhelin
Ilmoita puhelinnumero.
Sähköposti
Ilmoita sähköpostiosoite.

Yhteystiedot Hankevetäjä
Nimi
Ilmoita tuenhakijan hankehakemuksen yhteyshenkilö.
Puhelin
Ilmoita puhelinnumero.
Sähköposti
Ilmoita sähköpostiosoite.

Yhteystiedot Talous
Nimi
Ilmoita tuenhakijan hankehakemuksen yhteyshenkilö.
Puhelin
Ilmoita puhelinnumero.
Sähköposti
Ilmoita sähköpostiosoite.

 

Päivitetty 14.07.2016, Kello 18.13, .