Hankkeen kuvaus

Kuvaukset hankkeen työstä horisontaalisten kriteereiden parissa tulee integroida koko hankekuvaukseen.
Osan Hankekuvaus tekstialueisiin mahtuu kuhunkin 4000 merkkiä. Huomioi, että tärkeintä on kuvailla hanke selkeästi ja ytimekkäästi.

Investointiprioriteetti
Toimintalinjoissa Innovaatio ja Ympäristö voi valita kahden investointiprioriteetin välillä. Toimintalinjoissa Elinkeinoelämä ja Kuljetus on kussakin ainoastaan yksi investointiprioriteetti.

Toimenpideindikaattorit
Indikaattorit viittaavat valittuun erityistavoitteeseen. Ilmoita odotettu tulos jokaisen indikaattorin kohdalla. Indikaattoreiden määritelmät löytyvät hankekäsikirjasta.

Kommentit indikaattoreihin
Kommentoi miten odotetut tulokset on arvioitu ja miten niiden toteutumista seurataan.

Ohjelman erityistavoite
Botnia-Atlantica-ohjelmassa on ainoastaan yksi erityistavoite jokaista investointiprioriteettia kohden. Hankkeen tulee edistää erityistavoitteen saavuttamista.

Valitse kohderyhmä
Valitse hankkeen pääkohderyhmä.

Kommentit kohderyhmään
Kommentoi lyhyesti kohderyhmän valintaa.

Hankkeen päätavoite
Muotoile hankkeen päätavoite. Perustele miten hankkeen päätavoite myötävaikuttaa toimintalinjan erityistavoitteen saavuttamiseen.
Tukea ja apua päätavoitteen muotoilemiseen löytyy hankekäsikirjasta. Tavoitepuun luomisesta voi olla apua.

Odotettu tulos
Listaa tärkeimmät hankkeen aikana saavutettavat yksittäiset tulokset. Kuvaile miten hankekumppanit tulevat hyödyntämään tuloksia sekä miten tulokset palvelevat hankkeen kohderyhmää. Kommentoi mitä hanke tulee konkreettisesti tekemään pysyvien tulosten saavuttamiseksi. Huomioi, ettei tässä kohtaa kysytä yksittäisiä aktiviteetteja vaan aktiviteeteista saatavia tuloksia.

Perustele hanke
Kuvaile hankkeen tulosten kysyntä. Mitä uutta hankkeessa on verrattuna aiempaan? Mitä tapahtuisi, jos hanketta ei toteutettaisi? Kiteytä hankkeen erityispiirteet.

Rajatylittävä lisäarvo
Korosta hyötyjä hankkeen toteuttamisesta rajat ylittävänä yhteistyönä verrattuna siihen, että hanke toteutettaisiin kansallisesti. Määritä rajan rooli hankkeessa. Apua rajan roolin määrittämiseen löytyy hankekäsikirjasta.

Yhteydet muihin panostuksiin
Kuvaile millä tavalla hanke liittyy muihin hankkeisiin tai toimintoihin.

Horisontaaliset kriteerit – kestävä kehitys
Tiivistä miten kestävä kehitys (ympäristö) integroidaan hanketoimintaan.

Horisontaaliset kriteerit – naisten ja miesten välinen tasa-arvo
Tiivistä miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo integroidaan hanketoimintaan.

Horisontaaliset kriteerit – yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys
Tiivistä miten yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys integroidaan hanketoimintaan.

Hankekuvauksen tiivistelmä
Kirjoita lyhyt ruotsinkielinen yhteenveto hankkeesta, sen tavoitteesta ja odotetuista tuloksista. Tiivistelmän tulee antaa selkeä kuva hankkeesta. Yhteenvetoa tullaan käyttämään eri yhteyksissä hankkeista tiedottaessa. Huom! Yhteenvedon tulee olla sama kaikilla kielillä.

Abstract (englanninkielinen)
Käännä ruotsinkielinen yhteenveto englanniksi.

Hankekuvauksen tiivistelmä (muu kieli)
Käännä ruotsinkielinen yhteenveto suomeksi.
Ei koske hankkeita joissa ei ole suomalaista hankekumppania.

Päivitetty 14.07.2016, Kello 18.18, .