Budjetti

Osaan EU-budjetti tulee kirjata hankkeen budjetti EU-maissa. Norjalaisten hankekumppaneiden budjetti kirjataan erikseen.
Kustannukset tulee yksilöidä kohtuullisella tasolla (kumppanikohtaiset budjetit eivät ole tarpeellisia).
Hankekäsikirjasta löytyy lisää tietoa kustannuslajeista.

• Henkilöstö (Tuensaajien palkkaama ja hankkeessa työskentelevä henkilöstö)

• Toimitilat ja hallinto
Tätä kustannuslajia tulee käyttää ainaostaan, jos tuensaajalla ei ole välillisiä kustannuksia. Jos hankkeen kaikilla tuensaajilla on välillisiä kustannuksia, tulee kaikki toimitila- ja hallinnolliset kustannukset merkitä kohtaan Vakiokustannukset. Samalla tuensaajalla ei voi olla kustannuksia molemmissa kohdissa (Toimitilat ja hallinto ja Vakiokustannukset).

• Ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut
Huomioi, että markkinointiin ja mainostamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat tähän lajiin. Kustannuslajin alle tulee jokaisen hankkeen varata 1000 EUR tasa-arvon integraatiotyölle.

• Matkat ja majoitus
Matkoihin liittyvät kulut kuten ateriat, majoitukset, viisumit ja päivärahat. Huomioi, että kustannuslaji koskee vain oman henkilöstön matkoja.

• Laitteet
Esimerkiksi hankkeessa käytettävät koneet ja välineet.

• Vakiokustannukset
Jos tuensaajilla on välillisiä kustannuksia tulee ne laskea kertomalla henkilöstökulut 15 %:lla. Kokonaissumma budjetoidaan Vakiokustannukset kustannuslajiin. Samalla tuensaajalla ei voi olla kustannuksia sekä kohdassa Toimitilat ja hallinto että kohdassa Vakiokustannukset.

• Vähennetään hankkeen tulot (negatiivinen kulu)
Jos hankkeessa on tuloja, ilmoita summat miinusmerkkisinä. Huomioi, että hankkeissa joiden tukeen oikeuttavat yhteenlasketut kustannukset ylittävät 1 MEUR, tulee arvioita myös hankkeen päättymisen jälkeen muodostuvat tulot.

Osaan EU-budjetti tulee myös lisätä rahoitukseen liittyvät tiedot. Vastinrahoitus jaetaan julkiseen käteisrahoitukseen ja yksityiseen käteisrahoitukseen. In-kind rahoitus ei käy vastinrahoituksesta.

Kun kaikki budjettiin liittyvät tiedot on täytetty, järjestelmä laskee EU-tuen määrän automaattisesti ilmoitettujen kustannusten ja vastinrahoituksen perusteella.

Onko hankkeella tuloja sen päätyttyä?
Kyse voi esimerkiksi olla hankkeessa luodusta myytävästä tuotteesta tai palvelusta.

Toteutetaanko hankkeessa sellaisia toimenpiteitä, jotka tapahtuvat ohjelma-alueen ulkopuolella ja jotka rahoitetaan tällä hankkeella?
Kuvaile budjetoidut kustannukset, ohjelma-alueen ulkopuolelle sijoittuvat toiminnat, mihin ne sijoittuvat ja perustele miksi ne on sijoitettu ohjelma-alueen ulkopuolelle.

 

Norjan budjetti

Osaan Norjan budjetti täytetään hankkeen norjalaisten kumppanien kokonaisbudjetti. Täytä norjalainen budjetti samalla tavalla kuin EU-budjetti.

 

Päivitetty 14.07.2016, Kello 18.20, .